Loading
Aden Denetim'e HoşgeldinizAden Denetim'e HoşgeldinizAden Denetim'e Hoşgeldiniz
+ 90(212) 608 2020
bilgi@adendenetim.com
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:89 D:6

30.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 556 no’lu V.U.K ve 324 no’lu Gelir Vergisi Kanunu tebliğleri HK.

  • Home
  • Mevzuat Sirküleri
  • 30.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 556 no’lu V.U.K ve 324 no’lu Gelir Vergisi Kanunu tebliğleri HK.

Tarih : 02.02.2024

Sayı :ADEN/2024-1

Konu : 30.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 556 no’lu V.U.K ve 324 no’lu Gelir Vergisi Kanunu tebliğleri

30.12.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 556 no’lu
V.U.K ve 324 no’lu Gelir Vergisi Kanunu tebliğleri ile 2024 yılında uygulanacak
gelir vergisi dilimleri ile çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.

 

1.İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda 2024 yılı muafiyet sınırı 1.100.000 TL olarak tespit edilmiştir.


2. Fatura kesme sınırı 01.01.2024 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmektedir. İlgili düzenleme kapsamında vergi mükellefi olan bir müşteriye vergiler dahil toplam fatura tutarı 6.900 TL nin aşılması durumunda fatura düzenlenmesi zorunludur.

2024 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı 6.900 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

3. Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

4. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TL (KDV dahil 187) olarak tespit edilmiştir.

 

5. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 88 TL olarak tespit edilmiştir.

 

6. Engellilik İndirimi Tutarları 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

·       Birinci derece engelliler için: 6.900 TL,

·       İkinci derece engelliler için: 4.000 TL,

·       Üçüncü derece engelliler için: 1.700 TL, olarak
tespit edilmiştir.

 

7. Binek araçlara ilişkin indirim tutarları 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

 

·       Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL,

·       Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

·       Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

 

8. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

·       Büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL

·       Diğer yerlerde 34.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

9. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlere ilişkin tutarlar Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

·       (1) numaralı bent için 690.000 TL ve 1.100.000 TL

·       (2) numaralı bent için 340.000 TL

·       (3) numaralı bent için 690.000 TL

 

10. Serbest meslek kazancının tespitinde binek araçlara ilişkin indirim tutarları 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;

·       Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL,

·       Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

·       Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL, olarak tespit edilmiştir

 

11. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 87.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

12. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

13. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TL olarak tespit edilmiştir.

14. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife  2024 takvim yılı
gelirlerinin vergilendirilmesinde
 esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

15. Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirim tutarı üst sınırı 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir.

16.Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Aşağıda belirtilen maddelerin ticaretini yapanların, 2024 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2023 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir

17. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2024 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

18.  2023 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması,

 

1.    İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2023 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %58,46’dır. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,59’dur. Buna göre, 2023 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%58,46 / %16,59=)% 352,38 olmaktadır. Bu oranlar dikkate alındığında, 2023 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır

2.    2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

3.    Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

4.    193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Saygılarımızla,
ADEN DENETİM
(*) Sirkülerlerimizde yapılan açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin işlem tesis etmeden önce uzmanlarımızdan görüş ve yönlendirme alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu sirkülerlerin amacı tek başına uygulamalara yön vermek olmayıp; mükelleflerimizin risk, fırsat ve değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Yegâne kaynak olarak sirkülerlerimizdeki açıklamaların kullanılması halinde doğabilecek olası zararlardan ADEN DENETİM sorumlu olmayacaktır.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)